Schapen aan het werk

De schaapskudde van Schapen aan het werk bestaat uit een kudde van 250 schapen, 2 werkhonden en een beroepsherder. Wij zijn in 2011 als zelfstandige kudde gestart.

Schapen aan het werk houdt zich bezig met beheer en herstel van natuurgebieden en andere terreinen zoals parken, plantsoenen, dijken, groenstroken en geluidswallen.
Wij zijn gespecialiseerd in terreinbeheer door middel van begrazing door een schaapskudde. In de praktijk is gebleken dat het professioneel inzetten van schaapskuddes bij het terreinbeheer voordelen biedt ten opzichte van andere vormen van terreinbeheer.

Deze voordelen kunnen slechts bereikt worden als een schaapskudde op een juiste wijze ingezet wordt. Om meer greep te krijgen op de voordelen van begrazing hebben we een uitgebalanceerde methodiek ontwikkeld, waarin gebruik wordt gemaakt van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Hiermee ondersteunen we terreinbeheerders met het goed implementeren van een kudde, aangestuurd door een herder.